qrcode
LINE ID
@fluketw
產品介紹
Home    產品介紹    產品專區    壓力校正    電動/手動壓力校正及精密壓力測量    EPC-600 電動氣壓泵壓力校正器
電動/手動壓力校正及精密壓力測量
EPC-600 電動氣壓泵壓力校正器
EPC-600 電動氣壓泵壓力校正器
EPC-600 電動氣壓泵壓力校正器
型號:EPC-600
  • 0.01% FS / 0.025% FS 準確度

  • 內置氣壓電動泵至 10 Mpa

  • 電腦 Easy Cal 軟體 (快速壓力表校驗)

  • 4.3”TFT 彩色觸控螢幕


立即與我們聯絡
電話:(02)2279-7858

技術參數:

內部參考量程
(-0.095)~0.7 Mpa, 2 Mpa, 4 Mpa, 7 Mpa, 10 Mpa
準確度
0.025% FS 或 0.01% FS
分辨率
5 位數顯示 (0.025% FS),
6 位數顯示 (0.01% FS)
溫度補償 / 使用環境溫度
0 ~ 50 ° C
工作單位
Mpa, bar, kg/cm2, kPa, psi, 等
升壓時間
0~0.7 Mpa (<1 分鐘),
0~2 Mpa (<2 分鐘),
0~4 Mpa (<3 分鐘)
控制穩定性
±0.0001 Mpa
(手動精細調節)
壓力的產生
內置電動泵 ,
最高 10 Mpa
外接壓力模組
±0.5, ±1.0, ±2, ±5, ±10, ±20, ±25, ±40, ±60, ±100 kpa
0~160, 0~200, 0~400, 0~600 kpa
0~1, 0~1.6, 0~2, 0~3, 0~6, 0~7 Mpa

電測參數:

mA 輸入範圍
±0 ~ 24 mA (帶或不帶 24V 電源)
mA 輸入準確度
0.01% FS
電壓輸入範圍
±0 ~ 30 VDC
電壓輸入準確度
0.025% FS
開關輸入
非接觸式輸入


返回列表